جدال بغداد و اربیل بر سر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق – گفت‌وگو با هوشنگ حسن‌یاری

جدال بغداد و اربیل بر سر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق – گفت‌وگو با هوشنگ حسن‌یاری

media 

هوشنگ حسن‌یاری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللیDR

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق از طرح خود برای برگزاری همه‌پرسی استقلال این اقلیم دفاع کرد. این درحالی است که مجلس عراق به دولت این کشور اجازه داده تا “همه تدابیر لازم” برای حفظ تمامیت ارضی کشور را اتخاذ کند.

هوشنگ حسن‌یاری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در زمینه جدال بغداد و اربیل بر سر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می دهد.