وبینار «جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی»

وبینار «جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی»


http://bit.ly/1727OT9

ساعت ۱۰ شب به وقت تهران
مهر انگیزکار با شما درباره «نقش زنان، دانشجویان و دانشگاهیان در جنبش ضد آپارتاید» به گفتگو می‌نشیند.
لینک ثبت نام وبینار اول:http://bit.ly/1hdXC3P

لینک ورود به کلاس:http://bit.ly/18SOGqz