هشدار ٣ سازمان حقوق بشرى می‌خواهند از زندانیان عقیدتی انتقام بگیرند

هشدار ٣ سازمان حقوق بشرى می‌خواهند از زندانیان عقیدتی انتقام بگیرند

هشدار ٣ سازمان حقوق بشرى می‌خواهند از زندانیان عقیدتی انتقام بگیرند

راه دیگرفدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و دو سازمان عضو آن- کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- از جامعه بین المللی خواستند تا نگرانی خود را از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز کنند. در روز ١٠ آبان، عبدالفتاح سلطانی، عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر) و سعید مدنی،…