اعتراف وزیر ارشاد به بی‌اثر بودن مبارزه با شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلترینگ اینترنت

اعتراف وزیر ارشاد به بی‌اثر بودن مبارزه با شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلترینگ اینترنت

اعتراف وزیر ارشاد به بی‌اثر بودن مبارزه با شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلترینگ اینترنت

تقاطعوزیر ارشاد جمهوری اسلامی با تایید بی‌اثر بودن تلاش‌های حکومت در مبارزه با “ماهواره” و هم‌چنین “فیلترینگ سایت‌های اینترنتی”، از تصمیمش برای گفتگو با “کمیته فیلترینگ” برای رفع فیلترینگ فیسبوک و “به حداقل رساندن سایت‌های فیلتر شده” خبر داد. به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، نزدیک به سپاه پاسداران، علی جنتی شام‌گاه دوشنبه (۱۳ آبان- ۴ نوامبر)…