در نخستین نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی مطرح شد: دغدغه‌ها و نگرانی‌های کنشگران مدنی

در نخستین نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی مطرح شد: دغدغه‌ها و نگرانی‌های کنشگران مدنی

منبع: کنشگران داوطلب
در نخستین نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی مطرح شد: دغدغه‌ها و نگرانی‌های کنشگران مدنی

کنشگران داوطلب
نخستین جلسه میز هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی روزهای پایانی مهرماه، در بنیاد امید ایرانیان، و با حضور دکتر عارف و با شرکت تنی چند از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی برگزار شد. در این نشست هم‌اندیشی، کنشگران مدنی نکات مهمی را در ارتباط با وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد مطرح کردند. گزارشی که در زیر می‌آید خلاصه محورهای عمده مباحث طرح شده در این نشست است. بنیاد امید ایرانیان این نشست را برمبنای پرسش محوری، رونق فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی، موانع و راه کارها سامان داده بود.