خبرگزاری فارس وزارت خارجه را به پنهان کردن مفاد تفاه

خبرگزاری فارس وزارت خارجه را به پنهان کردن مفاد تفاه

سناریوی کیهان: همیشه رهبری راست می‌گویداستفاده «حساب‌شده» از کلمات در پاسخ رهبری بر اساس همین سناریو قابل تعریف است، به این ترتیب اگر آشکار شود که «مرقومه» روحانی درست نبوده، گناه بر گردن همان «مرقومه» رییس جمهوری باقی بماند… ادامه‌ی مطلب…