پایان نظم نوین جهانی

پایان نظم نوین جهانی

پایان نظم نوین جهانی

گاردین – برگردان: مرتضی محیطدر اواخر تابستان ۲۰۰٨ دو رویداد سریعاً پشت هم، نشانگر پایان “نظم نوین جهانی” شدند. در ماه اوت حمله‌ی دولت دست نشانده‌ی آمریکا -گرجستان- به ارتشیان روسیه در منطقه‌ی مورد منازعه ی اُستیای جنوبی در جنگی کوتاه اما خونین خرد و متلاشی شد. این جمهوری پیشین شوروی از عزیزدردانه‌های نومحافظه کاران آمریکا بود. رییس جمهور…