برخورد تهاجمی خامنه‌ای و پیچیده شدن مذاکرات ژنو

نشست ژنو ۶ بر خلاف برنامه‌ریزی اولیه دو روزه، به روز سوم کشیده شد و تاکنون دستاورد و نتیجه‌ای نداشته است. طبق ادعای عباس عراقچی، عضو ارشد هیات مذاکره ایرانی، پیشرفتی در روند گفتگو حاصل نشده و اختلاف‌ها بر سرکلیات توافقنامه کماکان باقی هستند. بدین ترتیب سرنوشت مذاکرات به روز سوم کشیده شد.
نشست ژنو ۶ بر خلاف برنامه‌ریزی اولیه دو روزه، به روز سوم کشیده شد و تاکنون دستاورد و نتیجه‌ای نداشته است. طبق ادعای عباس عراقچی، عضو ارشد هیات مذاکره ایرانی، پیشرفتی در روند گفتگو حاصل نشده و اختلاف‌ها بر سرکلیات توافقنامه کماکان باقی هستند. بدین ترتیب سرنوشت مذاکرات به روز سوم کشیده شد.

ظریف-اشتو-600x377
طبق اظهارات عراقچی، برخورد کشور های غربی و تغییر پیش‌نویس اولیه که با اشتراک نظر ایران و آمریکا تهیه شده بود، باعث شده تا اعتماد ایران به طرف گفتگو مخدوش شود و مذاکره کنندگان ایرانی می خواهند در این مرحله دوباره اعتمادها احیا شود . وی کشور های غربی را به عدول از توافقات متهم ساخت.