دولت روحانی و بازسازی لابی رژیم در آمریکا

دولت روحانی و بازسازی لابی رژیم در آمریکا

انتشار در 27 اکتبر 2013

دولت روحانی از ایراینان در آمریکا میخواهد که با راه اندازی یک لابی قوی، به دیپلماسی رژیم کمک کنند و به مقابله با لابی صهیونیستی در آمریکا برخیزند. اما کارشناسان رژیم به روحانی هشدار میدهند که اکثریت ایرانیان خارج از کشور با حکومت مخالفند و وارد این لابی نخواهند شد و رژیم باید مثل گذشته از لابی کمپانی های نفتی آمریکائی و از گروههای ضد جنگ برای پیشبرد اهداف خود کمک بگیرد