اپليكيشن We Chat در فضاي مجازي ايران، مسدود شد

اپليكيشن We Chat محبوب‌ترين و پر طرفدارترين اپليكيشن در فضاي مجازي ايران، مسدود شد


اين اپليكيشن، كه اتفاقأ سازندگانش چيني بودند، بزرگترين رابط دنياي مجازي و واقعي در ايران بود. هم جايگزين اس‌ام اس‌هاي سنتي در گوشي‌هاي تلفن همراه بود، هم مجاني بود، هم امنيت داشت و شنودپذير نبود، هم موتور جستجوي مطلوبي بود، و هم اينكه مي‌شد با آن چت‌هاي گروهي تصويري و ارتباط‌هاي گروهي زنده داشت. اين اپليكيشن نمادي بود از خدمت تكنولوژي الكترونيك به شكل‌گيري جامعه مدني.
سياست ناعقلاني باز هم مانعي در راه شكل‌گيري مدنيت در ايران شد و اين نكته‌اي منفي در كارنامه دولت روحاني است. كه اميد است مورد تجديدنظر قرار گيرد و از اين به بعد شاهد چنين اشتباهات ناعقلاني و غيرمدني نباشيم.
براي درمان دندان‌درد، دندان را رفع آسيب مي‌كنند نه اينكه صاحب دندان را بكشند.
اگر ترس از جاسوسي وجود دارد، تكنولوژي ضدجاسوسي را بايد قوي كرد نه اينكه به قتل و كشتار امكانات ارتباطي پرداخت.
فراموش نبايد كرد كه آينده جهان ( و ايران ) را اجزاي اين مثلث طلائي شكل خواهد داد :
تكنولوژي الكترونيك، ذهن تحليل‌گر و مطالبات مدني .
كشورهائي كه در اين سه زمينه حرفي براي گفتن نداشته باشند و آمادگي لازم را براي حضور در چنين فضائي به دست نياورده باشند، از گردونه تمدن خارج خواهند شد و يا دست كم به عمله قدرت‌هاي بزرگ تبديل خواهند شد.
عاقل آن است كه انديشه كند پايان را.

 

اپليكيشن We Chat محبوب‌ترين و پر طرفدارترين اپليكيشن در فضاي مجازي ايران، مسدود شد.
اين اپليكيشن، كه اتفاقأ سازندگانش چيني بودند، بزرگترين رابط دنياي مجازي و واقعي در ايران بود. هم جايگزين اس‌ام اس‌هاي سنتي در گوشي‌هاي تلفن همراه بود، هم مجاني بود، هم امنيت داشت و شنودپذير نبود، هم موتور جستجوي مطلوبي بود، و هم اينكه مي‌شد با آن چت‌هاي گروهي تصويري و ارتباط‌هاي گروهي زنده داشت. اين اپليكيشن نمادي بود از خدمت تكنولوژي الكترونيك به شكل‌گيري جامعه مدني.
سياست ناعقلاني باز هم مانعي در راه شكل‌گيري مدنيت در ايران شد و اين نكته‌اي منفي در كارنامه دولت روحاني است. كه اميد است مورد تجديدنظر قرار گيرد و از اين به بعد شاهد چنين اشتباهات ناعقلاني و غيرمدني نباشيم.
براي درمان دندان‌درد، دندان را رفع آسيب مي‌كنند نه اينكه صاحب دندان را بكشند.
اگر ترس از جاسوسي وجود دارد، تكنولوژي ضدجاسوسي را بايد قوي كرد نه اينكه به قتل و كشتار امكانات ارتباطي پرداخت.
فراموش نبايد كرد كه آينده جهان ( و ايران ) را اجزاي اين مثلث طلائي شكل خواهد داد :
تكنولوژي الكترونيك، ذهن تحليل‌گر و مطالبات مدني .
كشورهائي كه در اين سه زمينه حرفي براي گفتن نداشته باشند و آمادگي لازم را براي حضور در چنين فضائي به دست نياورده باشند، از گردونه تمدن خارج خواهند شد و يا دست كم به عمله قدرت‌هاي بزرگ تبديل خواهند شد.
عاقل آن است كه انديشه كند پايان را.
Following · December 20 · Edited