با نسرین ستوده

با نسرین ستوده

با نسرین ستوده از سال 88 و با شرکت ایشان در جلسات همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران اشنا شدم. تا این که بازداشت شدم و ایشان در همان سال وکالت من را پذیرفت و در مراحل اولیه ی باز پرسی و پیش از تشکیل دادگاه،وکالت من را بر عهده داشت. نسرین از دفاعیات من در زیر بازجویی های سنگین، ابراز شگفتی کرده و به من شادباش گفت. حضور جسورانه ی او در دادگاه انقلاب و سماجت زیاد بر ای خواندن پرونده ام و دفاع شجاعانه از من را هیچ گاه فراموش نخواهم کرد.او البته هزینه ی این گونه شجاعت ها را پرداخت کرد و به صورت ظالمانه 3 حبس تحمل نمود. ستوده اینک به شخصیت بین المللی در دفاع از حقوق بشر تبدیل شده و افتخار همه ی ما است.برای سپاس از این همه تلاش، به دیدارش رفتم.