مرتضوی دستگیر شد ………………….مرتضوی دستگیر شد……………مرتضوی دستگیر شد
جریان از این قراره که این مرتضوی و احمدی نژاد یک مقدار از پرونده های غارت و دزدی مجتبی و شخص خامنه ای را به بیرون از ایران فرستاده و بویژه در مورد انتخابات 88 مدارکی که خامنه ای برای خالی کردن خزانه او را به رئیس جمهوری انتخاب کرده است.
او این مدارک را فرستاده تا جان خود را نجات دهد و تمام مسئولیت جنایات را به گردن مجتبی و خامنه ای بیندازد.
حکومت هم روی همین حساب احمدی نژاد را تحت نظر قرار داده است.