ملا حسنی هم سرانجام عوض شد

ملا حسنی هم سرانجام عوض شد

حسنی تمام سال‌های پس از انقلاب امام جمعه ارومیه بود

اندازه حروف

۲۳/دي/۱۳۹۲ علی پورصابر

ملا حسنی که از یک‌سو دستمایه طنز مردم است و از سوی دیگر به خون‌ریزی شهرت دارد، به علت کهولت سن از امامت جمعه ارومیه کناره‌گیری کرد. وی چهار ماه از احمد جنتی کوچک‌تر است.