عیادت رئیس کل سازمان نظام پزشکی و اعضای هیات مدیره از فرهنگ شریف

عیادت رئیس کل سازمان نظام پزشکی و اعضای هیات مدیره از فرهنگ شریف

چهارشنبه 25 دي 1392، 04:49

سايت خانه موسیقی – سرویس خبر

عیادت رئیس کل سازمان نظام پزشکی و اعضای هیات مدیره از فرهنگ شریف رئیس کل سازمان نظام پزشکی و اعضای هیات مدیره خانه موسیقی در ایام بستری شدن فرهنگ شریف از این استاد موسیقی ایران عیادت کردند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، دکتر زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی به همراه حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان از اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی از فرهنگ شریف در ایام بستری شدن استاد در بیمارستان عرفان عیادت کردند.

در این دیدار دکتر زالی با اشاره به جایگاه والای فرهنگ شریف در هنر ایران گفت: استاد شریف مایه فخر هنر ایرانی است و حق بزرگی بر گردن فرهنگ موسیقی ایران دارند و امیدوارم این هنرمند گرانقدر هر چه زودتر سلامت خود را بازیابند.