فیلم مستند “لحظه های آخر” تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام

فیلم مستند “لحظه های آخر” تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام

IranTorture_1

همزمان با ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، عدالت برای ایران  فیلم مستند “لحظه‌های آخر” را که تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام را مستند می کند، منتشر کرد. در این مستند که اولین بار در سمپوزیوم بین المللی “وقتی زنان خفته برخیزند، کوهها به لرزه در خواهند آمد” به نمایش در آورد، زندانیان سیاسی زن و خانواده‌های جانباختگان شهادتهای خود را درباره این شکل از شکنجه جنسی که در دهه ۶۰ در زندانهای ایران انجام شده بیان کرده اند. در فیلم لحظه‌های آخر، عدالت برای ایران نشان داده است چگونه تجاوز به دختران باکره که در قالب ازدواج موقت پیش از اعدام انجام می شده، سازماندهی شده و با اطلاع مقامات بالاتر بوده است.