پاسخ شادی امين به سخنان چندش آور ابراهيم نبوی:

پاسخ شادی امين به سخنان چندش آور ابراهيم نبوی:


باید به حضور مطبوعاتی این لمپن اعتراض کرد. کجا هستند کسانی که دم از تعادل در ترکیب مصاحبه‌ها و مصاحبه شوندگان میزنند؟

سال ۶۷ رو با سال مرگ خمینی جنایتکار یکی میکنه … فقط این یک جمله نیست *. این وجود و تار و پود سیاسی این هم پیاله جنایت است. این تاریخ این آدمه.
ایرادات این برنامه کم نبود. به چالش نکشیدن ایشون از سوی مجری برنامه باعث تاسف بود.
و به علاوه … این چه ترکیبی ست که نیمی از جمعیت تبعیدی و مهاجر رو زیر میگیره … و از دلایلشون کلامی گفته نمیشه.
هیچ زن تبعیدی نبود که بیاورند در این برنامه … ویدا حاجبی، الهه امانی، شهی و گلی و شادی و میهن و پروین و ناهید و هلن و هما و مهناز و آرام و صدیق و …. واقعا که این دولت و این نویسنده و طنز پردازش بد جوری با هم جور هستند. بلیط این ابرام نبوی رو من میپردازم زودتر بره … مونده چه کار؟

شادی امین
۲۶ دی‌ ۱۳۹۲