کتاب ارزشمند “رضایت وبستان”

کتاب ارزشمند “رضایت وبستان”

لینک دانلود رایگان کتاب:
http://bit.ly/1eFs557
نوشته: ربکا مک کنین
ترجمه: آموزشکده توانا

ـــ ربکا مک کنین در مقدمه این کتاب به سرنوشت تلخ ساناز نظامی و آشنایی او با همسرش از طریق اینترنت اشاره می‌کند. پیش از مرگ ساناز خانواده‌اش در تهران توانستند از طریق اینترنت با او برای همیشه خداحافظی کنند. کارکنان بیمارستان از طریق گوگل و از طریق رزومه ساناز نظامی که مترجمی آزاد بود توانسته‌اند خانواده‌اش را در تهران پیدا کنند… خانواده ساناز از طریق لپ‌تاپ و از اتاق نشیمنشان در تهران و از طریق پرستار توانستند دست نوازش بر سر ساناز بکشند و از همان‌جا رضایت دادند اعضای بدن ساناز جان چند بیمار را نجات دهد و …

یکی از مدعاهای اصلی این کتاب این است:
ـــ اينترنت به نحو معجزه‌ آسايی جهان را به صرفِ وجودِ خود تبديل به جايی بهتر نمی‌کند. اينترنت ابزاری است که برای مرتبط ساختن انواع مردم استفاده می‌شود و سلاحی است در منازعات قدرت ميان مردم مختلف. اينترنت همچنين فضايی است برای فعاليت انسانی؛ طبيعی است که همه نوع مردمی درگیر منازعات قدرت برای شکل‌دادن به اینترنت به نفع خود باشند. اينترنت تنها وقتی پيشرفت‌های بادوامی برای دموکراسی و حقوق بشر در هر جايی به ارمغان خواهد آورد، که مردمی که از آن ارزش‌ها دفاع می‌کنند، بتوانند نه تنها در استفاده از اينترنت، بلکه در شکل‌دادن به آن نيز موفقيت استراتژيک و تاکتيکی داشته باشند.
لینک دانلود رایگان کتاب:
http://bit.ly/1eFs557