قانون اساسی جدید تونس

مجلس موسسان قانون اساسی تونس نزدیک به اتمام تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید است. قرار است رای گیری نهائی برای پیشنویس در روز سه شنبه ۲۴ دی برگزار گردد. اما برخی از کارشناسان و مطلعان تردید دارند که این اتفاق در موعد فوق روی دهد و معتقدند با توجه به اختلاف نظر ها و مباحث داغی که در مجلس وجود دارد به احتمال زیاد رای گیری برای تصویب کلیت پیشنویس قانون اساسی جدید با تاخیر مواجه خواهد شد.

Tunisia New Assembly

۱۴ ژانویه درست نزدیک به سومین سالگرد انقلاب تونس است که منجر به برکناری بی علی دیکتاتور مخلوع تونسی شد.

طولانی شدن پروسه تصویب قانون اساسی که قرار است به تکوین نهاد های قدرت جدید بپردازد با انتقاد های بسیاری مواجه شده است. انتخاب های ریاست جمهوری و پارلمان بعد از تصویب قانون اساسی برگزار می شوند. مجلس موسسان از گرایش های مختلفی تشکیل شده است اما حزب النهضه که گرایش اسلام گرای میانه و معتدل دارد با ۴۰ درصد کرسی ها به صورت نسبی در موقعیت برتر قرار دارد.