اطلاعیه در خصوص تغییر قوانین پناهجویی ترکیه

اطلاعیه در خصوص تغییر قوانین پناهجویی ترکیه

اطلاعیه در خصوص تغییر قوانین پناهجویی ترکیه

۰۹ اسفند ۱۳۹۲ در  , خبرها

در ارتباط با تغییرات در روند بررسی وضعیت پناهندگی در ترکیه،  ایرکو تایید می‌کند که روند بررسی پناهندگان در ترکیه در حال تغییر است و این قوانین جدید از آپریل ۲۰۱۴ (فروردین و اردیبهشت ۹۳) به اجرا در خواهند آمد. با توجه به این، تصمیم گیری قطعی در این مورد در ماه آپریل از سوی دفتر اداره مهاجرت ترکیه و کمیسیون عالی پناهندگان در ترکیه انجام و اعلام خواهد شد. آنچه در این اطلاعیه بدان اشاره می‌شود در موارد بسیار، هنوز قطعی نیست و برای اطلاع کسانی که در همین روزها قصد خروج از کشور را دارند، بیان می‌شود. لازم است این افراد پیش از عزیمت این اطلاعیه را مطالعه نمایند و حتما از طریق سایت سازمان ایرکو از آخرین اطلاعات در خصوص قوانین جدید پناهجویی در ترکیه آگاه شوند