حقوق بشر، منافع ملی و بحران هسته‌ای

علی افشاری

ماجرای صدور قطعنامه راهبردی پارلمان اروپا و واکنش‌های شدید دولت، مجلس و فرماندهان سپاه فرصتی است تا نسبت حقوق بشر  ومنافع ملی مورد بررسی قرار بگیرد. پیرامون جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی و یا اساسا سیاست‌ورزی دولت‌مردان، چهار نقطه نظر کلی در جغرافیای سیاسی ایران قابل مشاهده است.

Iran Atom

دیدگاه نخست معتقد است حقوق بشر باید به عنوان ملاک اصلی مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که توافقی پیرامون حل معضلات حقوق بشری ایجاد نشده دیگر حوزه‌های سیاست خارجی و مراودات اقتصادی و امنیتی باید به حالت تعلیق در بیایند. این نگاه برخوردی ایده‌آلیستی را در سیاست خارجی دنبال می‌کند که چارچوب مناسبات کنونی سیاسی دنیا برای تحقق آن بسیار تنگ است.