توفان توئیت برای زندانیان سیاسی بند350 که در اعتصاب غذا هستند

توفان توئیت برای زندانیان سیاسی #بند350 که در اعتصاب غذا هستند

و امروز بار دیگر در اقدامی حمایتی فریاد تظلم خواهی زندانیان سیاسی خواهیم بود و با اعتقاد به محور های اساسی مطالبه شده از سوی انها یعنی,نه به اعدام (لغوسنگسار),ازادی زندانیان سیاسی,حق پوشش اختیاری و تامین حداقل دستمزد حقوق بگیران در روز جهانی کارگر با عزمی جدی تابراورده شدن این حقوق تنهایشان نمیگذاریم.

haghayegh Avareh Fariba Rad

توفان توئیت برای زندانیان سیاسی #بند350 که در اعتصاب غذا هستند
امروز شنبه:

۱۲ ظهر کالیفرنیا
۳ بعد از ظهر واشینگتن
۹ شب برلین
۸ شب انگلستان
۱۱:۳۰ شب تهران
هشتگ: #بند350 #سرفراز #proud350 #Evin350
https://www.facebook.com/events/306513836168876/