سه دهه منتظر بودیم که جهان صدای‌ ما را بشنود

مادران خاوران:

سه دهه منتظر بودیم که جهان صدای‌ ما را بشنود

پروین میلانی از مادران گروه خاوران که برای دریافت جایزه حقوق بشر «گوانگجو» به کره جنوبی سفر کرده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «من چون می‌توانم به زبان انگلیسی صحبت کنم به نمایندگی مادران خاوران به کروه جنوبی آمده‌ام. من این جایزه را می‌برم به مادرانی می‌دهم که این‌همه سال منتظر بودند تا دنیا صدایشان را بشنود و اما به عمر خیلی‌هایشان نکشید.»

iran-emrooz.net | Sat, 17.05.2014, 9:13

 

پروین میلانی از مادران گروه خاوران که برای دریافت جایزه حقوق بشر «گوانگجو» به کره جنوبی سفر کرده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «من چون می‌توانم به زبان انگلیسی صحبت کنم به نمایندگی مادران خاوران به کروه جنوبی آمده‌ام. من این جایزه را می‌برم به مادرانی می‌دهم که این‌همه سال منتظر بودند تا دنیا صدایشان را بشنود و اما به عمر خیلی‌هایشان نکشید.»