مصاحبه صداى ” آمريكا در برنامه شباهـنگ با ” گروه تئاتر واشنگتن

مصاحبه و گفتگوى پريسا فرهـادى از صداى ” آمريكا در برنامه شباهـنگ با ” گروه تئاتر واشنگتن

Washington Theatre Group's photo.

پريسا فرهـادى مجرى با سابقه صداى آمريكا در گفتگويى با بنيانگذار گروه تئاتر واشنگتن شاهـين شكيبى ( تهيه كننده ، كارگردان ، بازيگر ) و هـمچنين خسرو رنجبر ( بازيگر ) اين گروه كه قرار است در روز يكشنبه پانزدهـم ماه ژوئن دو نمايشنامه تك پرده را در يك شب به روى صحنه ببرند ، به جزئيات اين كار ميپردازد.

” گفتگوى شبانه ” اثر فردريك دورنمات
” آهـنگهاى شكلاتى ” اثر اكبر رادى

This Saturday May.31.2014 Parisa Farhadi from Voice Of America interview with ” Washington Theatre Group ” in Shabahang show .