زندانیان سیاسی و صف طولانی اعدام‌ها

زندانیان سیاسی و صف طولانی اعدام‌ها

محسن کاکارش

در روزهای اخیر، دو زندانی سیاسی عرب که از ماه‌ها پیش از زندان دزفول به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند، به طور مخفیانه اعدام شدند و حال، ۳۳ تن از زندانیان اهل سنت با خطر اعدام روبه‌رو هستند و ۱۸ سازمان خواستار توقف حکم آنان شده‌اند.

Execution

این اخبار نشان‌دهنده وضعیت کنونی توجه به حقوق زندانیان اهل سنت و اقلیت عرب در ایران است. ماه‌ها پیش علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌‌ها، در پیوند با این‌گونه اخبار وعده‌ پیگیری داده بود، اما ظاهراً تاکنون نتیجه‌ای از این پیگیری‌ها حاصل نشده است.