شش بنای تاریخی در شیراز تخریب شد

خانه تاریخی پورنواب به همراه پنج خانه تاریخی دیگر در شیراز که قدمت آن‌ها به دوره ایلخانی و زندیه می‌رسید، شبانه تخریب شدند.

pournavab

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز جمعه ۲۸شهریور گزارش داد خانه تاریخی «پورنواب» متعلق به دختر فتحعلی‌شاه و باقی مانده از دوره زند که «یکی از باارزش‌ترین خانه‌های تاریخی محله اسکندری در بافت تاریخی شیراز بود»، طی دو شب گذشته با «اعمال فشارهای فراقانونی»، به‌طور کامل تخریب شد.