یک سند تاریخی درباره کشتارهای تابستان ۶۷ − باز انتشار گفت‌وگوی “زمانه” با آیت‌الله منتظری به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت او

آیت الله منتظری در گفت‌وگو با "رادیو زمانه"

«من نامه مرحوم امام را که داد خواندم، تاریخ هم نداشت ظاهرا نامه، من خیلی ناراحت شدم. آسید هادی داماد ما اینجا بود؛ گفت: خوب، حالا اما چیزی نوشتند، شما روی حرف ایشان صلاح نیست، چیزی بگویید. من گفتم: آخر چطور صلاح نیست؟ یک آدمی که دو سال – سه سال زندان به او دادند، حالا هر چی، بالاخره یک قاضی تشخیص داده دو سال یا سه سال زندان به او داده است، حالا ما بیاییم فوری بگوییم: تو سر موضعی، و بزنیم تقی اعدامش کنیم؛ این آخر مطابق با هیچ نظامی (جور) نیست…»