روحانی می خواهد گربه را دم حجله بکشد!

روحانی می خواهد گربه را دم حجله بکشد!

پس از انتقاد دوباره حسن روحانی از صدا و سیما به دلیل  پوشش ندادن “خدمات دولت” همراه با این جمله که “یک مشکلی در دوربین ها و فرستنده های صدا و سیما وجود دارد”، اختلافات دولت و این نهاد حکومتی شکلی تازه تر گرفت تا جایی که  دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما مدعی شد “گزارش های” نادرست به رییس دولت می دهند و یا شاید او قصد دارد “گربه را دم حجله بکشد.”