نشانه‌های یک سیستم دموکراتیک چیست؟

۳ ساعت پیش

کشورهای مختلفی در دنیا هستند که می‌گویند حکومتشان دمکراتیک است. از آمریکا گرفته تا ژاپن، از روسیه، تا تاجیکستان. خیلی از این کشورها نشانه دموکراتیک بودنشان را حق رای مردم می‌دانند؛ اینکه مجلس دارند و نمایندگان مردم می‌توانند در سیاست‌های دولت تاثیر بگذارند. اما آیا اینها برای دمکراتیک بودن یک کشور کافی است؟ اصولا دموکراسی چه نشانه‌هایی دارد. نگین شیرآقایی توضیح می‌دهد.