«محدودیت آزادی بیان، حتی در مجلس ایران نیز دیده می‌شود»

کانون مدافعان حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۲۲ ژانویه/ دوم بهمن‌ماه، تازه‌ترین گزارش‌ خود را در مورد ‌وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد.

1

در این گزارش که به بررسی و ارزیابی شرایط حقوق بشر در ایران در دی ماه امسال اختصاص دارد، به توقیف مجله‌ها و روزنامه‌ها و ایجاد محدودیت برای آثار هنری و سینمایی اشاره شده و توقیف‌ها و محدودیت‌ها، نشانه ناشکیبایی حاکمیت در تحمل شنیدن صداهای متفاوت خوانده شده است.