‏برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در سالن 12 زندان گوهردشت کرج

 

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در سالن 12 زندان گوهردشت کرج

Screen Shot 2015-03-18 at 1.36.02 PM

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در سالن 12 زندان گوهردشت کرج – . ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ باشعار مرگ بر دیکتاتور – فیلم کامل
https://www.youtube.com/watch?v=15Vwq4HWdg8
Iran. 17.03.2015. Fire festival celebration inside Gohardasht prison by political prisoners

لازم به ذکر است که هواخوری زندانیان امروز به علت جلوگیری از مراسم چهارشنبه سوری تعطیل شده بود که با اعتراض زندانیان روبرو گردید و جشن و پایکوپی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد برپاشد