ناهار همبستگی زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بمناسبت سیزده بدر


ناهار همبستگی زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بمناسبت سیزده بدر

11077954_373315532870381_6674421386804421488_n


سیزده بدر سال ۹۴ ،زندانیان سیاسی سالن دوازده زندان رجایی شهر کرج(گوهر دشت)در یک اقدام مشترک نهار همبستگی را بمناسبت روز ملی سیزده بدر،صرف کردن،تمام زندانیانی سیاسی و گروه ها در این اقدام مشترک و ملی شرکت داشتند.
 — ‏با ‏‏‏‏‎Javad Khorami‎‏، ‏‏‎Afshin Aarabi‎‏، ‏‎BaBak HeshmatSaran‎‏‏‏، ‏‏‎Tahereh Sadeghi‎‏، ‏‏‎Mohammad Zamani‎‏، ‏‎Abbas Khorsandi‎‏‏‏‏ و ‏‎Ali Tabarzadi‎‏‏.‏