کنسرت ویولن دنا تبارزمین

کنسرت ویولن دنا تبارزمین
(هنرجوی با استعداد ایرانی در زمینه موسیقی و هنرهای تجسمی

images-1

Trio from Fledermaus by Johann Strauss II

by Brown Opera Production
published Nov 3, 2013

Soprano : Denna Amern
Tenor : Rob Voulgman
Mezzo: Alexandra DeFrancessco
Brown University , Providence, RI
Director: Joey DiZoglio
Accompanist : Evan Lunt