منشور آزادی دینی در ویرجینیا

منشور آزادی دینی در ویرجینیا

توماس جفرسون (١٧٤٣– ١٨٢٦) سومین رئیس جمهور ایالات متحده و نویسنده اصلی بیانیه استقلال و یکی از مدافعان سرسخت آزادی مذهبی بود. جفرسون منشور «وضع آزادی دینی در ویرجینیا» (A Bill for Establishing Religious Freedom in Virginia) را در سال ١٧٧٧ به رشته تحریر در آورد، ولی این منشور تا سال ١٧٨٦ به تصویب این ایالت نرسید. این قانون، که توانا آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است، استدلالات قانع کننده ای در ارتباط با آزادی عقیده و جدایی دین از دولت ارائه می کند و اعلام می دارد که «هیچ انسانی را نمی توان به زور به عبادت و حمایت از آیینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ فرقه ای. و نیز جان و مال هیچ انسانی را نمی توان به خاطر باورهای دینی اش مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد…انسان ها جملگی حق دارند تا آزادانه به اظهار و تدریس باورهای دینی خود پرداخته و با استدلال از آن‌ها دفاع کنند و چنین امری به هیچ وجه نمی تواند دستاویزی برای محدود ساختن یا بسط دادن یا به هر ترتیبی تاثیر گذاردن بر امتیازها و اختیارات مدنی آن‌ها به شمار رود.» منشور «وضع آزادی دینی در ویرجینیا» به محکی برای سنجش آزادی مذهبی تبدیل شده است و در احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا، از جمله تصمیمات دیوان عالی، مورد استناد قرار می‌گیرد.

Tavaana Publications   برای دانلود “منشوری برای وضع آزادی دینی در ویرجینیا” (A Bill for Establishing Religious Freedom in Virginia) به زبان فارسی اینجا کلیک کنید.