سرکوب در ایران، هم دولتی است هم قانونی

سرکوب در ایران، هم دولتی است هم قانونی

سازمان گزارش‌گران بدون مرز، از سازمان های غیر دولتی بین المللی که وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در جهان را رصد می کند، با انتشار بیلان سال 2012 خود از این سال به عنوان “سالی مرگبار” برای روزنامه نگاران در دنیا نام برده است.

بر اساس اعلام گزارش‌گران بدون مرز، تعداد روزنامه نگارانی که در سال 2012 به هنگام انجام وظیفه کشته شده اند، نسبت به سال قبل از آن 33 درصد افزایش داشته است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز، از سازمان های غیر دولتی بین المللی که وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در جهان را رصد می کند، با انتشار بیلان سال 2012 خود از این سال به عنوان “سالی مرگبار” برای روزنامه نگاران در دنیا نام برده است.

بر اساس اعلام گزارش‌گران بدون مرز، تعداد روزنامه نگارانی که در سال 2012 به هنگام انجام وظیفه کشته شده اند، نسبت به سال قبل از آن 33 درصد افزایش داشته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.