تحلیل ها در تهران علت سقوط مرسی روشن شد_ شیرین کریمی-دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲

درگیری در مصر، تحلیل ها در تهران

علت سقوط مرسی روشن شد

با گسترش درگیری های سیاسی در مصر، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از دخالت نظامیان مصر در تحولات سیاسی این کشور انتقاد کرد و همزمان همتای مصری وی دخالت های تهران در امور داخلی این کشور را مورد سئوال قرار داد. از سوی دیگر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم از اخوان المسلمین خواسته برگزاری انتخابات زود رس را بپذیرد و برخی سایت ها و چهره های نزدیک به حاکمیت هم علت سقوط مرسی را بی توجهی وی به حرف های رهبر جمهوری اسلامی دانسته اند.