پزشگ دربارى !؟

همانگونه كه شاعر دربارى داشتیم و داريم، پزشگ دربارى نيز داشتيم و داريم و خواهيم داشت !

من اگر پزشگ و متخصص بودم و در دربار گوستاو، پادشاه سوئد خدمت ميكردم، اين باعث افتخارم بود !
من اگر رفتگر و چاه كن بودم و در دربار پادشاه بلژيك چاه میكندم و لوله فاضلابشان را تعمير ميكردم، باز اينهم افتخار بود !
من اگر تراشكار بودم و بيل و كلنگ و چاقوى كاخ رياست جمهورى فرانسه را تيز ميكردم، اين نيز باعث افتخار و رونقِ كسب و کارم بود!
 

شکایت سیاستمدار آلمانی از شاهرودی به خاطر “جنایت علیه بشریت”

شکایت سیاستمدار آلمانی از شاهرودی به خاطر “جنایت علیه بشریت” نماینده پیشین پارلمان آلمان از محمود هاشمی شاهرودی به دلیل …