دیدگاه کودتای قاهره و چشم‌انداز دمکراسی در خاورمیانه – فرهمند علیپور – ۲۱ تیر ۱۳۹۲

کودتای قاهره و چشم‌انداز دمکراسی در خاورمیانه

طارق رمضان از چهره‌های برجسته روشنفکر جهان عرب و نویسنده کتاب “اصلاحات رادیکال، اخلاق اسلامی و آزادی” معتقد است: «تصویری که اکنون از جهان عرب ارائه می‌شود، نمایشگر نوعی از تقابل و رویارویی میان سکولار‌ها و اسلامگراهاست، اینکه سکولار‌ها مترقی هستند و اسلامگرا‌ها مرتجع و محافظه کار هستند.»

طارق رمضان می‌گوید که این تصویر و تلقی درست نیست؛ تصوری که اتفاقا از جهان غرب هم نیامده در خود کشورهای اسلامی هم وجود دارد.

مصر