قابل توجه دوستداران كتاب شاهزاده كوچولو

le-petit-princeقابل توجه دوستداران كتاب شاهزاده كوچولو

با خبر شديم كه ترجمه ديگرى از كتاب داستان فرانسوى شاهزاده كوچولو توسط على شكرالهى، در فرانسه ترجمه و در ايران به چاپ رسيده و وارد بازار كتاب شده است.
داستان شاهزاده كوچولو نوشته آنتوان دُ سنت اگزوپِرى در سال ١٩٤٣ براى اولين بار توسط خانم كاترين وُدز به انگيسى ترجمه و در نويورك به چاپ رسيد.
اصل فرانسوى اين كتاب يك سال بعد در كشور فرانسه به چاپ رسيده است.
داستان شاهزاده كوچولو تاكنون به ٢٧٨ زبان گوناگون در سراسر گيتى ترجمه و به چاپ رسيده و مقام دوم را بعد از كتاب إنجيل، از نظر تعداد ترجمه دارا مى باشد.
اين كتاب در سال ١٣٣٣ توسط آقاى محمد قاضى ترجمه شد و از آن پس تاكنون توسط ٢٩ مترجم ديگر از جمله آقاى احمد شاملو، ابوالحسن نجفى، عباس پژمان، هرمز رياحى، هانيه فهيمى و …. نيز ترجمه شده و به چاپ رسيده است.
 
اما براى نخستين بار در اين ترجمه جديد، موارد بسيار مهمى كه توسط ساير مترجمين در ترجمه آن سهل انگارى و يا به غلط ترجمه شده است بطور جداگانه در پايان داستان، در ٣٧ صفحه توضيح داده و موشكافى شده است. انتقاداتى كه در فهم و درك مطالب داستان بسيار تعيين كننده مى باشد. در اين نوشتار واژه هاى مهم و كليدى فرانسوى داستان نيز تجزيه و تحليل شده است.
در پيش نوشتار اين داستان، پيرامون مقايسه ترجمه حاضر با ترجمه هاى سوئدى، فنلاندى، ايتاليايى و انگليسى توضيحاتى داده شده است كه نشان از اهميت دادن به كار ترجمه و محتواى كتاب شاهزاده كوچولو دارد.
اين كتاب توسط نشر مينياتور در تهران ارائه شده است.