حمایت و همبستگی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با معلمان٫کارگران٫دانشجویان و همه هموطنان به جان آمده

حمایت و همبستگی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با معلمان٫کارگران٫دانشجویان و همه هموطنان به جان آمده !

#ایران – #حقوق_بشر-حمایت و همبستگی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با معلمان٫کارگران٫دانشجویان و همه هموطنان به جان آمده !
اي جنبش آزادگي، اي رهروان زندگي ، همبستگي…. همبستگي
فرياد حق طلبانه و صداي اعتراض و مقاومت شرافتمندانه شما كارگران ، معلمان و دانشجويان ميهن مان از بهارستانٍ تهران، محاصره نيروهاي امنيتي راشكافت، اتوبان كرج را پشت سر گذاشت، از ديوار و حصار زندان گوهردشت كرج هم عبور كرد و در سالن ملاقات ما طنين انداز شد!
چهره هاي مصمم كارگر، معلم و دانشجو و جوشش و خيزش هموطناني كه حقوق و دارايي هاي به غارت رفته خود را طلب ميكردند، يا خواهان آزادي زندانيان ِ متعلق به مردم بودند، در مقابلمان مجسم گرديد.
از جسارت و شجاعت  حق طلبي هموطنانمان غرق غرور و افتخار شديم.
درود بر شرف شما و بر اتحاد و همبستگي و اراده هاي خستگي ناپذيرتان.
در شرايطي قرار داريم كه هيچ گوش شنوا و مرجع دادخواهي براي جلوگيري از چپاول صندوق فرهنگيان، حقوقهاي نجومي، اصلاحيه هاي ضد كارگري و قانون كار ظالمانه شبه برده داري و تبعيض هاي متعدد در حق معلمان وجود ندارد. غارتگران و چپاول گران را كسي حق تعرض ندارد و تازه طلبكار هم هستند!
اما آنگاه كه شريفترين اقشار جامعه با شعار” معيشت و منزلت حق مسلم ماست” حقوق پايمال شده شان را طلب ميكنند مورد حمله و هجوم و حشيانه نيروهاي حكومتي قرار مي گيرند.
 اين است معجزات دولت تدبير و اميد! تدبير براي سركوب محرومان و اميدواري براي دزدان غارتگر!
ما زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج ضمن اعلام حمايت و همبستگي با معلمان، كارگران و دانشجويان و همه هموطنان به جان آمده، اظهار ميداريم كه براي كه براي يك زنداني سياسي هديه اي بالاتر از آن نيست كه پشت ديوارهاي زندان فرياد مطالبات حقه اي را بشنود كه خود سالهاست براي همان مطالبات مردم به زندان افتاده است. همان حقوق و مطالباتي كه به نفع سلطه گران غارتگر و رانت خواران و مفت خواران وابسته به قدرت، از عامه مردم دريغ شده است.
پاينده و مستحكم باد اتحاد كارگران، معلمان و دانشجويان
زندان گوهردشت 26 آبان 95
ابوالقاسم فولادوند- رضا اكبري منفرد- سعيد ماسوري- محمد علي منصوري- صالح كهندل- علي معزي- خالد حرداني- حسن صادقي- شاهين ذوقي تبار- مهدي فراحي شانديز- جابر عابديني- ابراهيم فيروزي – بهنام ابراهیم زاده
در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام خبرهای ما را دنبال کنید