۲۱ سال حبس برای فاش کردن صدایی که به هیأت مرگ گفت: شما جنایتکارید

۲۱ سال حبس برای فاش کردن صدایی که به هیأت مرگ گفت: شما جنایتکارید

پرونده‌ای برای فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری و حکم احمد منتظری
حکمی بی‌سابقه برای احمد منتظری: ۲۱ سال حبس برای انتشار یک فایل صوتی حدوداً ۴۰ دقیقه‌ای از صحبت‌های پدرش، حسینعلی منتظری در جمع هیأت تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان در سال ۶۷؛ معروف به هیأت مرگ. فایلی که محتوای آن پیش‌تر در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری منعکس شده بود، اما برون افتادنش از نهان‌خانه پس از ۲۸ سال برای «نظام» این‌چنین گران آمده است.
احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعه که از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۸ قائم مقام رهبر سابق جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی بود

احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعه که از سال ۶۴ تا سال ۶۸ قائم مقام روح‌الله خمینی بود

ظهور تکنولوژی‌های ارتباطی و ابزارها و نرم‌افزارهای تازه پیام‌رسان هم البته در سنگینی حکم احمد منتظری بی‌تأثیر نبوده‌اند و با هر بار بازنشر این فایل در میان مردم، انگار چیزی بر حکم او افزوده شده است.