حراج 25 میلیاردی – پنجمین دوره حراج آثار هنری در تهران

حراج 25 میلیاردی – پنجمین دوره حراج آثار هنری در تهران

 

(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران

 

پنجمین دوره حراج تهران در حالی برگزار شد که آثار سهراب سپهری با فروش 4 میلیاردو 550 میلیون تومان نزدیک به یک پنجم مجموع فروش این رویداد را به خود اختصاصداد.

پنجمین دوره حراج تهران با حضور چهره هایی از جمله علی جنتی، علی مرادخانی علیرضا سمیع آذر، محمد بهشتی و علی دایی و با خرید اولین اثر توسط الناز شاکر دوست آغاز شد. .

حسین پاکدل چکش این دوره از حراج تهران را در دست داشت. یک اثر از مجموعهتنه‌های درخت سهراب سپهری با 3 میلیارد تومان فروش، رکورد این دوره از حراج را زدو اثر دیگری از همین مجموعه این هنرمند یک میلیارد و 550 میلیون تومان فروخته شد.در حراج تهران اثر نقاشی رنگ روغن روی بوم «طبیعت بی جان» بهمن محصص با مبلغ850میلیون تومان به فروش رسید و تابلوی «تعالی» استاد فرشچیان نیز با مبلغ یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون تومان بفروش رسیده است.

اثر منیر فرمانفرمائیان نیز در پنجمین حراج تهران نهصد میلیون تومان فروخته شد و «رقص آبی» محمد احصایی یک میلیارد فروش رفت. اثر زنده رودی یک میلیارد و نقاشی رنگ روغن روی بوم با قیمت یک میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون فروخته شد. پنجمین دوره حراج تهران با ثبت فروش 25 میلیارد و 362 میلیون تومان، 4 میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته فروش داشت.

(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران
(تصاویر) پنجمین دوره حراج تهران