نگرانی از وضعیت مهدی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی – دویچه وله فارسی

فرزند مهدی کروبی وضعیت جسمی پدرش را نگران‌کننده خوانده و می‌گوید که او هفته گذشته دو بار به بیمارستان وزارت اطلاعات منتقل شد. دو رو پیش نیز گارد ویژه زندان اوین به بند زندانیان سیاسی حمله کرد.

محمد تقی کروبی می‌گوید پدرش در “خانه امن وزارت اطلاعات” در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری می‌شود و در ۳۰ ماهی که در بازداشت است دچار “ناراحتی تنفسی، ریوی و گوارشی” شده است.