مهدی کروبی دوباره تحت عمل قلب قرار گرفت

مهدی کروبی شنبه، ۲۸ مرداد بار دیگر تحت جراحی قلب قرار گرفت. خانواده مهدی کروبی می‌گویند باتری‌ای که در قلب او قرار داده بودند کار نمی‌کرده.

چهارمین عمل قلب کروبی در یک ماه گذشته

این چهارمین بار در یک ماه اخیر است که قلب او تحت عمل جراحی قرار گرفته.

محمد حسین کروبی، فرزند این رهبر محصور جنبش سبز در گفت‌وگو با وب‌سایت جماران گفته «بعد از اعتصاب غذا، پزشک متوجه شد که فشار خون ایشان پایین و ضربان قلب بالا است و با اطلاع وزیر بهداشت ایشان به بیمارستان منتقل شد و در همان  بخش CCU متوجه شدند که باتری قلب ایشان کار نمی کند.»