بزرگداشت زنده یاد مادرمان منوره نواب ( یوسفی

 بزرگداشت زنده یاد

مادر بزرگوارمان منوره نواب ( یوسفی)

 

با قلبی آکنده از اندوهی بزرگ درگذشت مادرعزیزمان منوره نواب ( یوسفی) را بدینوسیله به اطلاع عموم میرسانیم.

او منبع بی پایانی از مهربانی استقامت و عشقی بی قید و شرط بود. نوای عشق او در قلب های ما هماره خواهد سرود.

 لطفا جهت بزرگداشت زندگی زیبای و یادبود مادرمان با ما باشید:  

Sunday September 24, 2017 from 4 to 6 pm

Sheraton Hotel; 8661 Leesburg Pike, Vienna, Virginia 22182.

 

 در خواست میکنیم بجای اهدای گل لطفا به سازمان خیریه امید کمک کنید
Celebration of life of our beloved mother

Monavar Navab (Yousefi)

It is with our deepest sorrow that we share the loss of our beloved mother, Monavar Navab (Yousefi). An infinite source of kindness, strength, and unconditional love, our mother will be eternally singing her songs of love in our hearts.
Please join us on Sunday September 24, 2017 from 4 to 6 pm to celebrate her beautiful life at Sheraton Hotel; 8661 Leesburg Pike, Vienna, Virginia 22182.

The family has decided to donate to OMID Foundation in lieu of flowers. Please use the this link