مرگ مشکوک هاشمی و احتمال مرگ قریب الوقوع خامنه ای

ملکی از رادیو فردا در گفتگو با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی نظر او را در مورد گفته های فائزه هاشمی پرسیده است.