سومالی در حال مردن است 29هزار کودک جان باختند

سومالی در حال مردن است29هزار کودک جان باختند

تا میتونید این عکس رو پخش کنید تا بشه از یک فاجعه جلوگیری کرد