افراد و جریان‌هایی كه شرایط امروز را بوجود آورده‌اند، حاضر به پذیرش خطای خود نیستند

افراد و جریان‌هایی كه شرایط امروز را بوجود آورده‌اند، حاضر به پذیرش خطای خود نیستند
هاشمی رفسنجانی
۲۹ فروردین ۱۳۹۲, ساعت ۱:۰۲
جرس: انحصارطلبان حتی حاضر نیستند، برای برون‌رفت از مشكلاتی كه خود مسبب آن بوده‌اند، زمینه و شرایطی را به وجود آورند تا خواست عموم مردم محقق و افراد و گروه‌های دارای پایگاه مردمی و مقبولیت اجتماعی در عرصه مشاركت عمومی حاضر شوند و از…