روحانی و حامی کارگزارش رفسنجانی مکاراگاه باشند که ما خر نیستیم

282893_104148633093176_484653350_n

 پیام دانشجو طبرزدی دوستان گرامی با درود.این گونه مقاله ها را به این دلیل هیئت تحریریه در صفحه ی پیام دانشجو درج می کند که روحانی و حامی کاگزارش- رفسنجانی مکار – اگاه باشند که ما خر نیستیم.ان ها به مرگ گرفتند که به تب راضیمان کنند. احمدی نژاد را اوردند و از او لولو خور خوره ساختند تا پس از 16 سال بار دیگر یک مشت ادم کش و دزد را اب توبه نریخته اما از اب اعتدال رد کرده بر ما حاکم کنند.مصطفا پور محمدی و علی ربیعی و علی جنتی و زنگنه و… از این دست هستند.راستی فسیل هایی مثل نجفی و ال اسحاق و… چه گلی بر سر این مردم زدند که دوباره به نام اعتدال از … رفسنجانی در امده تا بر مردم حاکم شوند؟ این همه توهین به یک ملت ان هم به نام اعتدال؟ایا قحط الرجال بود؟ ایا این حق