خر همان خر، رهبری بر آن سوار، هادی خرسندی

خر همان خر، رهبری بر آن سوار، هادی خرسندی

1005225 10151890857963132 832258575 n خر همان خر، رهبری بر آن سوار، هادی خرسندی

 

خر همان خر، رهبری بر آن سوار / خوشدل از تعویض پالانی مشو // بگذر از سبز و بنفش و سرخ و زرد / در حصار رنگ، زندانی مشو

هموطن علاف روحانی مشو
زینب این تعزیه خوانی مشو

از پس آن یاوه گوی بددهن
محو استاد سخنرانی مشو

با مواعیدش خودارضایی مکن
همچنین در خواب، شیطانی مشو

در عروسی و عزای این رژیم
مثل مرغ و جوجه قربانی مشو

خر همان خر، رهبری بر آن سوار
خوشدل از تعویض پالانی مشو

بگذر از سبز و بنفش و سرخ و زرد
در حصار رنگ، زندانی مشو

خانه ات روشن ز دزد با چراغ
بیخودی شاد از چراغانی مشو

تا کلید خانه دست سارق است
در شکایت از نگهبانی مشو

گول بی.بی.سی و وی.او.ای مخور
خام حرف مفت و مجانی مشو

توی رودرواسی امت نمان
وامدار جهل و نادانی مشو

راه خود را زود پیدا میکنی
منکر ادراک ایرانی مشو

از کنار گود لنگش کن مگو
هادی خرسندی ثانی مشو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[اصغرآقا، سایت هادی خرسندی]