آذربایجان و عملکرد خونین گرگهای خاکستری در ترکیه

 آذربایجان و عملکرد خونینگرگهای خاکستری در ترکیه (بخش اول) گردآوری، ترجمه و تحریر: باخیش سببی

• گرگ های خاکستری چه کسانی هستند؟ نمود واقعی و عینی آنها خارج از آنچه که بصورت داستان در افسانه ها آمده، در کجا تبلور یافته است؟ ساختار فکری آنان چیست؟ و از خود چه تاریخچه ای را به یادگار گذاشته اند؟ این نوشته کوشش دارد حقایقی از عملکرد گرگان خاکستری در تاریخ ترکیه را به آگاهی خوانندگان برساند. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۶ آذر ۱٣۹۱ –  ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲

 
آنچه را که باید گفت: